#99purplehearts

Purpurhjärtat är militär dekoration som tilldelas dem som dödats eller sårats i krig. Under år 2020 har vi alla känt effekterna av ett annat krig. Kriget mot coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Det är en strid där alla blivit, om inte dödade, så i alla fall sårade.

Den 11:e september knöt jag fast 99 st hjärtan, gjorda av Lego, vid lyktstolpar, staket och träd i Göteborg och dess omnejd.

Dom 99 lila hjärtana är en symbol för att vår kreativitet och påhittighet kommer att ta oss ur denna kampen.

Om du hittar ett hjärta så kan du behålla det. Du kan ge bort det. Du kan ta isär det och bygga något nytt. Eller så kan du bara låta det vara. Det är upp till dig.

The purple heart is military decoration awarded to those who are killed or wounded in war. During the year of 2020 we have all felt the effects of another war. The war against the coronavirus and the disease Covid-19. It is a battle where everyone has been, if not killed, wounded by.

On September 11 I tied 99 hearts, made out of Lego bricks, to lamp-posts, fences and trees in and around the city of Gothenburg.

The 99 purple hearts is a symbol of that our creativity and ingenuity will bring us out of this struggle.

If you find one you can keep it. You can give it away. You can take it apart and build something new. Or just let it be. It’s up to you.

#99purplehearts

/ Samuel Varg

LEGO® is a trademark of The LEGO Group of companies. LEGO does not sponsor, authorise or endorse this endeavor.